MAY DAY // דער ערשטער מײַ // der ershter may
----
anarchism: דער אַנאַרכי֜זם

bourgeoisie: די בורזשואַ֜זיע

capitalism: דער קאַפּיטאַלי֜זם

class consciousness: די/דאָס קלאַ֜סן־⁠באַװוּ֜סטזיניקײט

communism: דער קאָמוני֜זם

comrade: דער חבֿר, ־⁠ים; דער טאָװאַ֜רישטש, ־⁠ן

Jewish Labor Bund - דער ייִ֜דישער אַ֜רבעטער־בונד

dialectic(s): די דיאַלע֜קטיק ל״י

hegemony: די העגעמאָ֜ניע

ideology: די אידעאָלאָ֜גיע

Internationale: דער אינטערנאַציאָנאַ֜ל

Marxism: דער מאַרקסי֜זם

May Day: דער ע֜רשטער מײַ

proletariat: דער פּראָלעטאַריאַ֜ט

revolution: די רעוואָלו֜ציע, ־ס

socialism: דער סאָציאַלי֜זם

socialist: דער סאָציאַלי֜סט, ־ן

strike/work stoppage: דער שטרײַק, ־⁠ן; די זאַבאַסטאָ֜װקע, ־⁠ס

USSR: דער פֿסס״ר; דער סאָווע֜טן־‹ראַ֜טן־›פֿאַרבאַ֜נד

worker: דער אַ֜רבעטער, ־ס

"Workers of the world, unite!”
“אַ֜רבעטערס פֿון דער וועלט, פֿאַראיי֜ניקט זיך!„

The red flag is flown on May Day.
דעם ערשטן מײַ לאָזט מען פֿלאַ֜טערן די פֿאָן; דעם ערשטן מײַ באַװײַ֜זט מען די רוי֜טע פֿאָן.


Check out Yiddishkayt's Songs of Work and Struggle, a playlist for International Workers' Day here .


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com