MOTHER'S DAY // מוטערסטאָג // muterstog
--------------
appreciate: אָ֜פּשאַצן
[ÓPShATSN]

bouquet of flowers: דער בוקע֜ט בלו֜מע⁠ן; דאָס בינטל בלו֜מען
[DER BUKÉT BLÚMEN; DOS BINTL BLÚMEN]

give birth to a child: געבוי֜רן <געווי֜נען/האָבן> אַ קינד
[GEBÓYRN <GEVÍNEN/HOBN> A KIND]

honor one’s mother: אָ֜פּגעבן כּבֿוד דער מאַ֜מען
[ÓPGEBN KÓVED DER MÁMEN]

hug: אַרו֜מנעמען; אַרו֜מכאַפּן
[ARÚMNEMEN; ARÚMKhAPN]

mother (n.): די מאַ֜מע, ־ס; די מו֜טער, ־ס
[DI MÁME, -S; DI MÚTER, -S]

mother (v.): באַ)מאַ֜מעװע|ן; מאַ֜מע|ן; זאָרגן זיך װי אַ מאַ֜מע פֿאַר; זײַן (+ דאַט׳) אַ מאַ֜מע)
[(BA)MÁMEVE|N; MÁME|N; ZORGN ZIKh VI A MÁME FAR; ZAYN (+ dat.) A MÁME]

Mother’s Day: דער מו֜טער(ס)טאָג
[DER MÚTER(S)TOG]

Mother’s Day card: דאָס מו֜טער(ס)טאָג־קאַרטל, ־עך; דאָס קאַרטל צו מו֜טער(ס)טאָג
[DOS MÚTER(S)TOG-KARTL, -EKh; DOS KARTL TSU MÚTER(S)TOG]

motherhood: די מאַ֜מעשאַפֿט; די מו֜טערשאַפֿט
[DI MÁMEShAFT; DI MÚTERShAFT]

raise the child: אױ֜פֿציִען <דערציִ֜ען/אױ֜פֿהאָ֜דעװע|ן/אױ֜סהאָ֜דעװע|ן/אױ֜פֿכאָװע|ן דאָס קינד
[ÚFTSIEN <DERTSÍEN/ÚFHÓDEVE|N/ÓYSHÓDEVE|N/ÚFKhOVE|N> DOS KIND]

wisdom: די חכמה; די קלו֜גשאַפֿט; דער שׂכל־⁠הישר
[DI KhÓKhME; DI KLÚGShAFT; DER SEYKhL-HAYÓShER]

Give her a big hug and a kiss!
!נעם זי גוט אַרו֜ם און גיב איר אַ גרויסן קוש
[NEM ZI ARÚM UN GIB IR A GROYSN KUSh]

I love serving my mother breakfast in bed.
כ׳האָב שטאַרק ליב צו דערלאַ֜נגען <סערווי֜רן> דער מאַ֜מען פֿרי֜שטיק אין בעט.
[Kh’HOB ShTARK LIB TSU DERLÁNGEN <SERVÍRN> DER MÁMEN FRÍShTIK IN BET]

She gave her mother a beautiful Mother’s Day gift.
זי האָט געגע֜בן <געשאָ֜נקען> דער מאַ֜מען אַ פּרע֜כטיק שיי֜נע מתּנה צו מו֜טער(ס)טאָג.
[ZI HOT GEGÉBN <GEShÓNKEN> DER MÁMEN A PRÉKhTIK ShÉYNE MATÓNE TSU MÚTER(S)TOG]

Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com