פֿון אַלטן אַוועק, צום נײַעם פֿאָרויס!
מיר ווינטשן אײַך אַלעמען אַ גוט יאָר, אַ גליקלעך יאָר,
און – צום סאַמע וויכטיקסטן – אַ געזונט יאָר!

[FUN ALTN AVÉK, TSUM NÁYEM FORÓYS!
MIR VINTShN AYKh ÁLEMEN A GUT YOR, A GLÍKLEKh YOR,
UN – TSUM SÁME VÍKhTIKSTN – A GEZÚNT YOR!]

Out with the old, in with the new!
We wish you all a good year, a happy year,
and – most importantly – a healthy year!


auld lang syne: די צײַטן פֿון אַ מאָל
[DI TSAYTN FUN A MOL]

bubbly/champagne: דער שאַמפּאַניער
[DER ShAMPÁNYER]

calendar: דער קאַלענדאַר, ־ן
[DER KALENDÁR, -N]

count down to the new year: אָפּציילן צום נײַעם יאָר
[ÓPTSEYLN TSUM NÁYEM YOR]

eggnog: די אײער־משקה, ־ות; דער גאָגל־מאָגל, ־ען
[DI ÉYER-MÁShKE, -S; DER GOGL-MÓGL, -EN]

fill up the glass: אָנגיסן דאָס גלאָז
[ÓNGISN DOS GLOZ]

firecracker: דאָס פֿײַערװערקל, ־עך; דאָס קנאַק־פֿײַערל, ־עך
[DOS FÁYERVERKL, -EKh; DOS KNÁK-FÁYERL, -EKh]


Happy New Year!: !אַ גוט יאָר!; אַ גליקלעך יאָר
[A GUT YOR!; A GLÍKLEKh YOR!]

make a New Year's resolution: אָפּמאַכן בײַ זיך צום נײַעם יאָר
[ÓPMAKhN BA ZIKh TSUM NÁYEM YOR]

New Year’s Day: דער סילוועסטער; דער נײַיאָר
[DER SILVÉSTER; DER NÁYYOR]

New Year’s Eve: דער סילוועסטער(־אָוונט); ערבֿ נײַיאָר
[DER SILVÉSTER(-OVNT); ÉREV NÁYYOR]

noisemaker: דער גראַגער, ־ס
[DER GRÁGER, -S]

pop the cork: אַ קנאַק טאָן מיטן קאָריק <פּראָפּן>; אַרויסציִען דעם קאָריק <פּראָפּן>׳
[A KNAK TON MITN KÓRIK <PROPN>; ARÓYSTSIEN DEM KÓRIK <PROPN>]

ring in the new year: אַרײַנפֿירן דאָס נײַע יאָר
[ARÁYNFIRN DOS NÁYE YOR]

toast: דער לחיים, ־ס; דער טאָסט, ־ן
[DER LEKhÁYEM, -S; DER TOST, -N]

toast the new year: טרינקען לחיים צום נײַעם יאָר
[TRÍNKEN LEKhÁYEM TSUM NÁYEM YOR]

turn over a new leaf: אָנהײבן אױף <פֿון> ס׳נײַ; אָנהײבן אַ נײַ קאַפּיטל; איבערמישן <איבערבלעטערן> אַ נײַ בלאַט
[ÓNHEYBN AF <FUN> S’NAY; ÓNHEYBN A NAY KAPÍTL; ÍBERMIShN <ÍBERBLÉTERN> A NAY BLAT]

wait impatiently for the ball to drop: נישט קענען זיך דערוואַרטן אַז דער באַלעם זאָל אַראָפּ
[NIShT KÉNEN ZIKh DERVÁRTN AZ DER BÁLEM ZOL ARÓP]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!