equal protection clause: דער פּאַראַגראַ֜ף ‹פּונקט› וועגן גלײַכן שיץ
[DER PARAGRÁF <PUNKT> VEGN GLAYKhN ShITS]

equal rights:  (גלײַ֜כע רעכט; די גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקונג (ל״י
[GLÁYKhE REKhT; DI GLÁYKh-BARÉKhTIKUNG (sg.)]

have equal rights:  האָבן גלײַ֜כע רעכט; זײַן גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקט
[HOBN GLÁYKhE REKhT; ZAYN GLÁYKh-BARÉKhTIKT]

fourteenth amendment: דער פֿע֜רצעטער <פֿע֜רצנטער> אַמע֜נדמענט; די פֿע֜רצעטע
 פֿע֜רצנטע> אוי֜סבעסערונג>
[DER FÉRTSETER <FÉRTSNTER> AMÉNDMENT; [DI FÉRTSETE <FÉRTSNTE> ÓYSBESERUNG]

gender equality: די/דאָס גלײַ֜כקייט צווישן מי֜נים; די/דאָס גלײַ֜כקייט צווישן מאַן און פֿרוי
[DI/DOS GLÁYKhKEYT TSVIShN MÍNIM; DI/DOS GLÁYKhKEYT TSVIShN MAN UN FROY]

lasting legacy: די בלײַ֜ביקע <געדױ֜ערדיקע> ירושה, ־ות
[DI BLÁYBIKE <GEDÓYERDIKE> YERÚShE, -S]

law clerk:  דעם רי֜כטערס געהי֜לף, ־⁠ן
[DEM RÍKhTERS GEHÍLF, -N]

lie in state:  ליגן אױ֜סגעשטעלט פֿאַר אַ֜לעמען
[LIGN ÓYSGEShTELT FAR ÁLEMEN]

May she rest in peace: 
זכרונה לבֿרכה; זאָל די ערד איר גרי֜נג זײַן; זאָל זי האָבן אַ לי֜כטיקן גן־עדן
[ZIKhRÓYNE LIVRÓKhE: ZOL DI ÉRD IR GRÍNG ZAYN: ZOL ZI HOBN A LÍKhTIKN GANÉYDN]

notorious:  פֿאַרנאַ֜נט; נאָטאָ֜ריש; באַרי֜מט
[FARNÁNT; NOTÁRISh; BARÍMT]

opera lover: דער לי֜בהאָבער פֿון אָ֜פּערע
[DER LÍBHOBER FUN ÓPERE]

pay one’s respects to: אָ֜פּגעבן (+ דאַט׳) דעם לעצטן כּבֿוד
[ÓPGEBN (+ dat’) DEM LETSTN KÓVED]

Supreme court justice: דער רי֜כטער פֿון העכסטן גערי֜כט
[DER RÍKhTER FUN HEKhSTN GERÍKhT]

Supreme Court: דאָס הע֜כסטע גערי֜כט
[DOS HÉKhSTE GERÍKhT]

"In every good marriage, it helps sometimes to be a little deaf."
סע לוינט זיך אין יעדן גוטן זיווג־לעבן זײַן אַ קאַ֜פּעלע טויב
[SE LOYNT ZIKh IN YEDN GUTN ZÍVEG-LEBN ZAYN A KÁPELE TOYB]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com