The Supernatural/דאָס איבערנאַטירלעכע
[DOS ÍBERNATÍRLEKhE]


I thought I saw an apparition levitating, but it must have just been my imagination.
כ׳האָב עפּעס געמיינט אַז סע שוועבט אַ באַווײַזונג אין דער לופֿטן, נאָר ס׳האָט זיך מיר, ווײַזט אויס, נאָר געדאַכט.
[Kh’HOB ÉPES GEMÉYNT AZ SE ShVÉBT A BAVÁYZUNG IN DER LÚFTN, NOR S’HOT ZIKh MIR, VAYZT ÓYS, NÓR GEDÁKhT.]

When touching the ouija board, some sixth sense told her she wasn’t alone in the room. 
בײַם אָנרירן דאָס סעאַנסברעט האָט איר דער זעקסטער חוש אָנגעזאָגט אַז זי איז נישט אַליין דאָ אינעם צימער.
[BAM ÓNRIRN DOS SEÁNSBRET HOT IR DER ZÉKSTER KhUSh ÓNGEZOGT AZ ZI IZ NIShT ALÉYN DO IN TSÍMER.]

The exorcist tried to conjure the spirit out of the haunted house, but to no avail.
דער באַשווערער האָט געפּרוּווט אַרויסרופֿן דעם רוח פֿונעם שדים־הויז, נאָר אומזיסט.
[DER BAShVÉRER HOT GEPRÚVT ARÓYSRUFN DEM RÚEKh FÚNEM ShEYDIM-HOYZ, NOR UMZÍST.]


alien: [דער קסענאָמאָרף, ־ן; דער אַנדערוועלטישער [געבויגן
[DER KSENOMÓRF, -N; DER ANDERVÉLTIShER (inflected)]

apparition: די באַװײַזונג, ־⁠ען; די װײַזגעבונג, ־⁠ען; דאָס דערזעעניש, ־⁠ן
[DI BAVÁYZUNG, -⁠EN; DI VÁYZGEBUNG, -⁠EN; DOS DERZÉENISh, -⁠N]

clairvoyant: דער העלזעער, ־⁠ס
[DER HÉLZEER, -⁠S]

conjure a spirit: <אַפֿערכּישופֿן <אַרױסרופֿן> אַ שד <רוח/גײַסט 
[AFÉRKÍShEFN <ARÓYSRUFN> A ShED <RÚEKh/GAYST>]

exorcist: דער באַשװערער, ־⁠ס; דער קליפּות־<דיבוקים־>אַרױסטרײַבער, ־⁠ס
[DER BAShVÉRER, -⁠S; DER KLÍPES-<DIBÚKIM->ARÓYSTRAYBER, -⁠S]

ghost: דער שד, ־⁠ים; דער רוח, ־⁠ות; דער נישט־⁠גוטער [געבויגן]; דער/דאָס מת, ־⁠ים; דער גײַסט, ־⁠ער
[DER ShED, ShÉYDIM; DER RÚEKh, RÚKhES; DER NIShT-⁠GÚTER (inflected); DER/DOS MES, MÉYSIM; DER GAYST, -⁠ER]

haunted house: דאָס שדים־הויז, ־הײַזער
[DOS ShÉYDIM-HOYZ, -HÁYZER]

levitate (vi.): (שװעבן (אין דער לופֿטן
[ShVÉBN (IN DER LÚFTN)]

magic: דער כּישוף; די מאַגיע
[DER KÍShEF; DI MÁGYE]

otherworldly: יענװעלטיק; פֿון יענער װעלט; נישט פֿון דע֜ר װעלט
[YÉNVELTIK; FUN YÉNER VELT; NIShT FUN DÉR VELT]

ouija board: דאָס/די סעאַנסברעט, ־⁠ער
[DOS/DI SEÁNSBRET, -⁠ER]

out-of-body experience: די חוצגופֿיקע איבערלעבונג, ־ען
[DI KhÚTSGUFIKE ÍBERLEBUNG, -EN]

possessed (by): (באַנומען (פֿון
[BANÚMEN (FUN)]

have a sixth sense: האָבן דעם זעקסטן חוש; האָבן אינטויִציע
[HOBN DEM ZEKSTN KhUSh; HOBN INTUÍTSYE]

supernatural: איבערנאַטירלעך
[ÍBERNATÍRLEKh]

tarot card: דאָס טראָקקאַרטל <טאַראָק־⁠קאַרטל>, ־⁠עך
[DOS TRÓKKARTL <TARÓK-⁠KARTL>, -⁠EKh]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!