דאָס שווימען / Swimming


די רבנים וואָס האָבן צונויפֿגעשטעלט דעם תּלמוד נאָך אינעם דריטן יאָרהונדערט האָבן געלערנט אַז טאַטעס זאָלן אויסלערנען זייערע זין ווי אַזוי צו שווימען. הײַנט מוטיקט מען אַז עלטערן זאָלן זייער פֿרי, שוין פֿון זעקס חדשים אָן, אויסלערנען די קינדער – פֿאַרשטייט זיך, סײַ ייִנגלעך סײַ מיידלעך – ווי צו שווימען, כּדי זיי זאָלן זיך פֿילן זיכער אינעם וואַסער.

[DI RABÓNIM VOS HOBN TSUNÓYFGEShTELT DEM TÁLMUD NOKh ÍNEM DRITN YORHÚNDERT HOBN GELÉRNT AZ TÁTES ZOLN ÓYSLERNEN ZÉYERE ZÍN VI AZÓY TSU ShVÍMEN. HÁYNT MÚTIKT MEN AZ ÉLTERN ZOLN ZÉYER FRI, ShOYN FUN ZÉKS KhADÓShIM ON, ÓYSLERNEN DI KÍNDER – FARShTÉYT ZIKh, SAY YÍNGLEKh SAY MÉYDLEKh – VI TSU ShVÍMEN, KEDÉY ZEY ZOLN ZIKh FILN ZÍKhER ÍNEM VÁSER.]

The rabbis who compiled the Talmud in the third century instructed fathers to teach their sons how to swim.  Current thinking is that it’s best for parents to to teach their children - both boys and girls, of course - how to swim very early, even as early as 6 months, in order to foster a sense of security in the water.


backstroke: דער נאַזנשוווּם
[DER NÁZNShVUM]

bilateral breathing: דאָס צווייזײַטיקע אָטעמען
[DOS TSVÉYZAYTIKE ÓTEMEN]

breathe: <אָטעמען <עטעמען
[ÓTEMEN <ÉTEMEN>]

dive in: אַרײַנשפּרינגען דעם קאָפּ פֿאָרױס
[ARÁYNShPRINGEN DEM KOP FORÓYS]

butterfly: דער פֿלאַטערל־⁠שװוּם
[DER FLÁTERL-⁠ShVUM]

freestyle/crawl: דער קלאַפֿטער
[DER KLÁFTER]

frog kick: דער זשאַבעקלאַפּ
[DER ZhÁBEKLAP]

heat:  דער טור, ־⁠ן
[DER TUR, -N]

kick (n.):  דער קלאַפּ, קלעפּ
[DER KLAP, KLEP]

meet (n.):  דער פֿאַרמעסט, ־⁠ן; דער קאָנקורס, ־⁠ן; דער מאַטש, ־⁠ן
[DER FARMÉST, -N; DER KONKÚRS, -N; DER MATSh, -N]

scissor kick:  דער שערנקלאַפּ
[DER ShÉRNKLAP]

sidestroke:  דער זײַטנשװוּם
[DER ZÁYTNShVUM]

starting block:  דער סטאַרטבלאָק, ־⁠ן
[DER STÁRTBLOK, -⁠N]

stroke: דער שוווּם, ־ען
[DER ShVUM, -⁠EN]

swim: שווימען
[ShVÍMEN]

swim the backstroke:  שװימען נאַזנדיק
[ShVÍMEN NÁZNDIK]

swim the breaststroke:  שװימען װי אַ זשאַבע
[ShVÍMEN VI A ZhÁBE]

swim the butterfly:  שװימען װי אַ פֿלאַטערל
[ShVÍMEN VI A FLÁTERL]

swim freestyle:  לײגן קלאַפֿטער
[LEYGN KLÁFTER]

swim sidestroke:  שװימען זײַטיק
[ShVÍMEN ZÁYTIK]

swimming pool: דער שװימבאַסײן, ־⁠ען; די שװימערײַ, ־⁠ען
[DER ShVÍMBASEYN, -⁠EN; DI ShVIMERÁY, -⁠EN]

tread water: <גײן טריט־⁠װאַסער <װאַסערטריט
[GEYN TRÍT-⁠VASER <VÁSERTRIT>]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!