The Automobile / דער אויטאָמאָביל


אַז משה האָט זיך שוין געדאַרפֿט לאָזן אין וועג אַרײַן האָט ער זיך אַרײַנגעזעצט אין אויטאָ, אַ קוק געטאָן אויפֿן קאָנטראָלברעט, אַרײַנגעקוקט אין הינטערשפּיגל, אָנגעשטעלט דעם אויטאָ, אָנגעטרעטן אויפֿן גאַזפּעדאַל, גענומען פֿאָרן, און – פּראָמפּט האָט אים געפּלאַצט אַ רייף. אַזאַ טאָג איז דאָס געווען…

[AZ MÓYShE HOT ZIKh GEDÁRFT LOZN IN VÉG ARÁYN HOT ER ZIKh ARÁYNGEZETST IN ÓYTO, A KÚK GETÓN AFN KONTRÓLBRET, ARÁYNGEKUKT IN HÍNTERShPIGL, ÓNGEShTELT DEM ÓYTO, ÓNGETRETN AFN GÁZPEDÁL, GENÚMEN FORN, UN – PRÓMPT HOT IM GEPLÁTST A RÉYF. AZÁ TÓG IZ DOS GEVÉN…]

When it was time for Moyshe to hit the road, he got into his car, checked the dash, looked in the rear-view mirror, turned on the ignition, stepped on the gas, started to drive, then immediately blew a tire. What a day that was…


airbag: דער לו֜פֿטקישן, ־ס
[DER LÚFTKIShN, -S]

automobile/car: דער אויטאָ, ־ס; דער אויטאָמאָביל, ־ן; די מאַשין, ־ען
[DER ÓYTO, -S; DER OYTOMOBÍL, -N; DI MAShÍN, -EN]

brake (n.): דער טאָרמאַז, ־ן
[DER TÓRMAZ, -N]

brake (v.): טאָרמאַזירן; אָנטרעטן אױפֿן טאָרמאַז; אָפּשטעלן זיך
[TORMAZÍRN; ÓNTRETN AFN TÓRMAZ; ÓPShTELN ZIKh]

brights/high beams: ווײַטפֿאָנאַרן
[VÁYTFONÁRN]

bumper: דער אָפּשטויסער, ־ס; דאָס שיצבלעך, ־ן
[DER ÓPShTOYSER, -S; DOS ShÍTSBLEKh, -N]

cruise control: דער טעמפּאָמאַט, ־⁠ן
[DER TEMPOMÁT, -⁠N]

dashboard: דאָס/די קאָנטראָלברעט, ־⁠ער; דאָס/די שפּריצברעט, ־⁠ער
[DOS/DI KONTRÓLBRET, -⁠ER; DOS/DI ShPRÍTSBRET, -⁠ER]

fasten one’s seatbelt: אײַ֜נשנאָלן ‹צו֜גאַרטלען› (זיך) דעם שי֜צפּאַס
[ÁYNShNOLN ‹TSÚGARTLEN› (ZIKh) DEM ShÍTSPAS]

fender: דאָס שיצבלעך, ־ן; דער בלאָטע־פֿליגל, ־ען
[DOS ShÍTSBLEKh, -N; DER BLÓTE-FLIGL, -EN]

gas pedal: דער גאַזפּעדאַל, ־⁠ן; דער/דאָס גאַזטרעטל, ־⁠ען/־⁠עך
[DER GÁZPEDÁL, -⁠N; DER/DOS GÁZTRETL, -⁠EN/-⁠EKh]

glove compartment: דאָס הענטשקע־לעדל, ־עך; די כּל־בוקע, ־ס
[DOS HÉNTShKE-LEDL, -EKh; DI KOLBÓYKE, -S]

headlight: דער פֿאָנאַר, ־ן
[DER FONÁR, -N]

honk (the horn): טרובע|ן; טרומייטערן
[TRÚBEN; TRUMÉYTERN]

parking lights: פּאַרקיר־לעמפּלעך
[PARKÍR-LÉMPLEKh]

rear-view mirror: דער הינטערשפּיגל, ־⁠ען
[DER HÍNTERShPIGL, -⁠EN]

service the car: טעכניש באַדינען דעם אויטאָ
[TÉKhNISh BADÍNEN DEM ÓYTO]

steering wheel: די קערעווע־ראָד, ־רעדער
[DI KÉREVE-ROD, -REDER]

tire: די/דער (גו֜מע)רײף, ־⁠ן
[DI/DER (GÚME)REYF, -⁠N]

trunk/car boot: דער באַגאַזשניק, ־עס
[DER BAGÁZhNIK, -ES]

turn signal: דער קע֜רעװע־⁠סיגנאַ֜ל, ־⁠ן; דער קע֜רסיגנאַ֜ל, ־⁠ן
[DER KÉREVE-⁠SIGNÁL, -⁠N; DER KÉRSIGNÁL, -⁠N]

tune up a car: אויסרעגולירן דעם אױטאָ
[ÓYSREGULÍRN DEM ÓYTO]

windshield/windscreen: דער ווינטשויב, ־ן
[DER VÍNTShOYB, -N]

windshield wiper: דער שויבווישער, ־ס
[DER ShÓYBVIShER, -S]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!