The Street – די גאַס

משה איז אַרויס אויף דער גאַס און באַמערקט אַ גרויס געפֿאָר. ער האָט אויך באַמערקט אַז זײַן אויטאָ שטייט עפּעס נישט אויפֿן נעכטיקן פּאַרקיראָרט. נישטאָ! ער האָט זיך באַלד געכאַפּט אַז ער האָט געהאַט פּאַרקירט אין אַן אַוועקפֿיר־זאָנע, און דעם אויטאָ זײַנעם האָט מען טאַקע נעבעך – אַוועקגעפֿירט….

[MÓYShE IZ ARÓYS AF DER GAS UN BAMÉRKT A GROYS GEFÓR. ER HOT OYKh BAMÉRKT AZ ZAYN ÓYTO ShTEYT ÉPES NIShT AFN NÉKhTIKN PARKÍRORT. NIShTÓ! ER HOT ZIKh BALD GEKhÁPT AZ ER HOT GEHÁT PARKÍRT IN AN AVÉKFIR-ZONE, UN DEM ÓYTO ZÁYNEM HOT MEN TÁKE NÉBEKh – AVÉKGEFIRT…]

Moyshe went out into the street and noticed a lot of traffic. He also noticed that his car was somehow not in the spot where he had parked it yesterday. Gone! He soon realized that he had parked in a tow-away zone, and his car had unfortunately been – towed…..


asphalt: דער אַספֿאַלט, ־⁠ן
[DER ASFÁLT, -⁠N]

avenue: די עװעניו, ־⁠ס
[DI ÉVENYU, -⁠S]

bottleneck: די פֿאַרשמעלערונג, ־⁠ען; די ענגונג, ־⁠ען
[DI FARShMÉLERUNG, -⁠EN; DI ÉNGUNG, -⁠EN]

boulevard: דער בולװאַר, ־⁠ן
[DER BULVÁR, -⁠N]

cement: דער צעמענט
[DER TSEMÉNT]

curb: די טראָטואַרשװעל <טרעטאַרשװעל>, ־⁠ן; דער קאַנטשטײן, ־⁠ער; דער ראַנד פֿון טראָטואַר
[DI TROTUÁRShVEL <TRETÁRShVEL>, -⁠N; DER KÁNTShTEYN, -⁠ER; DER RAND FUN TROTUÁR]

(fire) hydrant: דער לעשפּלומפּ, ־⁠ן; דער הידראַנט, ־⁠ן
[DER LÉShPLUMP, -⁠N; DER HIDRÁNT, -⁠N]

highway: דער שאָסיי, ־⁠ען; דער טראַקט, ־⁠ן
[DER ShOSÉY, -⁠EN; DER TRAKT, -⁠N]

No Parking: פּאַרקירן פֿאַרװערט; נישט פּאַרקירן
[PARKÍRN FARVÉRT; NIShT PARKÍRN]

parking meter: דער פּאַרקיר־⁠ציילער, ־⁠ס
[DER PARKÍR-⁠TSÉYLER, -⁠S]

parking spot: דאָס פּאַרקיראָרט, ...ערטער
[DOS PARKÍRORT, ...ERTER]

sidewalk: דער טראָטואַר, ־⁠ן; דער טרעטאַר, ־⁠ן; די לאַװע, ־⁠ס
[DER TROTUÁR, -⁠N; DER TRETÁR, -⁠N; DI LÁVE, -⁠S]

stop sign: דער סטאָפּשילד, ־⁠ן; דער סטאָפּ, ־⁠ן; דער סטאָפּאָנװײַז, ־⁠ן
[DER STÓPShILD, -⁠N; DER STOP, -⁠N; DER STÓPONVAYZ, -N⁠]

street: די גאַס, ־⁠ן
[DI GAS, -⁠N]

street light: דער גאַסנלאָמפּ, ־⁠ן; דער (גאַס־)לאַמטערן, ־⁠ס
[DER GÁSNLOMP, -⁠N; DER (GÁS-)LAMTÉRN, -⁠S]

tow a car: אַוועקפֿירן אַן אויטאָ
[AVÉKFIRN AN ÓYTO]

tow-away zone: די אַוועקפֿיר־זאָנע, ־ס
[DI AVÉKFIR-ZÓNE, -S]

traffic: דאָס געפֿאָר; דער טראַפֿיק; דער (גאַסן־)פֿאַרקער
[DOS GEFÓR; DER TRAFÍK; DER (GÁSN-)FARKÉR]

traffic light: דער פֿאָרסיגנאַל, ־⁠ן; דאָס פֿאַרקערליכט, –; דאָס צייכנליכט
[DER FÓRSIGNÁL, -⁠N; DOS FARKÉRLIKhT, –; DOS TSÉYKhNLIKhT]

turn left/right: פֿאַרנעמען <דרײען> זיך אױף לינקס/רעכטס
[FARNÉMEN <DRÉYEN> ZIKh AF LINKS/REKhTS]

make a U-turn: אומדרײען זיך (אױף הונדערט אַכציק גראַד); איבערדרײען <פֿאַרקערעװע|ן/אויסדרײען> דעם דישל; מאַכן אַ כף
[ÚMDREYEN ZIKh (AF HÚNDERT ÁKhTSIK GRAD); ÍBERDREYEN <FARKÉREVE|N/ÓYSDREYEN> DEM DIShL; MAKhN A KhOF]


Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!