nieuwsbrief #12 - OKTOber 2017                                        inhoud
 • Hoe meer middelen halen uit Europese O&O fondsen?
 • Commissie Leefmilieu debateert over aanpak vervuilde waterbodems in Vlaanderen
 • INDUFED bezoekt waterbesparende electrocoagulatie-flocculatie installatie bij Deknudt Mirror Works
 • Europees Project  bestudeert vervuiling van waterbodems door diclofenac, triclosan en ethynylestradiol
 • Rijkelijk gestoffeerd randprogramma op Aquarama Trade Fair
  
AGENDA 
 • 19 oktober: Inspiratiedag Waterzuivering in Buitengebied & Robuust Watersysteem in Antwerpen
 • 23-25 oktober: G-STIC Conference in Brussel
 • 24 oktober: VLARIO provinciale contactdag West-Vlaanderen in Brugge
 • 26 oktober: Aquarama Trade Fair in Leuven
 • 26 oktober: TNAV-VMx Workshop in Leuven
 • 30 oktober: Aquatech in Amsterdam
 • Information Days HORIZON 2020 Societal Challenge 5 in Brussel

Hoe kan men meer financiële middelen halen uit Europese O&O fondsen?
 
Europese financiële middelen blijken alsmaar belangrijker te worden voor onderzoekers. België blijkt echter volgens een studie van Clingendael, het Nederlands onderzoeksinstituut voor internationale betrekkingen, pas op de tiende plaats te staan wat betreft het retourpercentage (het aandeel van de toegekende middelen) voor goedgekeurde waterprojecten binnen het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie. De studie doet ook aanbevelingen die interessant zijn voor Vlaanderen.


Commissie Leefmilieu debateert over aanpak vervuilde waterbodems in Vlaanderen 
 
In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd in maart 2017 een studie opgeleverd over de aanwezigheid van schadelijke stoffen in rivieren en kanalen.
Deze studie was de aanleiding voor een discussie binnen de Commissie Leefmilie van het Vlaams Parlement over de verwijdering van vervuild slib, de prioritering van te behandelen waterbodems en de zoektocht naar alternatieve methodes om de kosten te drukken. Lees verder.


Sinds enkele maanden test de Vlaamse start-up Noah Water Solutions (NWS) hun innovatieve electrocoagulatie-flocculatie technologie uit op het afvalwater van spiegelfabriek Deknudt Mirror Works (DMW). De eerste testresultaten (labo- en pilootschaal) zien er veelbelovend uit, waardoor het METALCLEAN projectconsortium de tijd al rijp achtte om inDUfed (de federatie van duurzame industrieën - Glas, papier en karton) uit te nodigen voor een bezoek aan de testinstallatie. Lees meer.
 

Chemische componenten die nog niet erkend zijn als prioritaire stoffen baren onderzoekers zorgen. Deze zogenaamde Watch List Chemicals (WLC), waaronder diclofenac (ontstekingsremmer en pijnstiller), triclosan (bestanddeel in tandpasta) en ethynylestradiol (anticonceptiepil) kunnen de waterbodems vervuilen.
Daarom plant het Interreg North Sea Region project Sullied Sediments een karakterisatie van de waterbodems om hun aanwezigheid te onderzoeken. Lees verder.

 
RIJKELIJK GESTOFFEERD RANDPROGRAMMA OP AQUARAMA TRADEFAIR

Op 26 oktober vindt de twaalfde editie van Aquarama Tradefair plaats. Vele honderden nieuwsgierige bezoekers komen dan naar de Brabanthal in Leuven-Haasrode om naar goede gewoonte op Aquarama Trade Fair een kijkje te nemen op de diverse stands.
Heel wat onder hen zullen van de gelegenheid gebruik maken om nieuwe inzichten op te doen tijdens het sterk uitgebouwde programma met workshops van de diverse partners.
Het gaat daarbij onder meer over de TNAV - VMx workshop, een studienamiddag van VLARIO en een studiedag van AquaFlanders.  Lees meer.

 
 
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be