Newsletter #1 - 18 januari 2018
De Vlaamse beleidsinitiatieven rond water voor 2018
Grote opkomst voor Vlakwa thema-avond over innovatieve waterzuivering

Vlario richt Memorandum aan gemeenten
Direct contact met 5.000 waterprofessionals op Vlaams paviljoen van IWA beurs in Tokyo


Partners gezocht voor project rond valorisatie van spuiwater in serreteelt


Betere afvalwaterzuivering met actief slib via TETRA project
Kalender

  •  8 februari: Workshop Water Efficiency in process industries - Frankfurt
  • 13 - 15 maart: Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem
  • 27 maart: VLARIO-dag in Antwerpen
  • 27-31 mei: IWA Leading Edge Conference Water and Wastewater Technology in Nanjing (China)
De Vlaamse beleidsinitiatieven rond water voor 2018
De aanpak van droogte inclusief ‘fitness check’, voorzieningsplannen voor drinkwatermaatschappijen, de herziening van de regulerende heffing voor bedrijven, hemelwaterplannen bij gemeenten en de sanering van waterbodems…
Relevante thema's voor industrie, landbouw en lokale overheden die we terugvinden in twee belangrijke beleidsdocumenten voor 2018. Het gaat onder meer over de beleidsbrief Omgeving 2017-2018 van minister Schauvliege en het werkplan van het Coördinatiecentrum Integraal Waterbeleid (CIW). Lees meer.
Grote opkomst voor Vlakwa thema-avond over innovatieve waterzuivering
Op 14 december organiseerde Vlakwa samen met TNAV een thema-avond ‘Optimalisatie van uw waterzuivering, mogelijkheden tot waterhergebruik’ bij wasserij Sint-Klara/Klaratex in Wevelgem.
De 68 deelnemers uit diverse sectoren kregen een divers overzicht van nieuwe technologische oplossingen voor waterzuivering en online waterkwaliteits-monitoring. De locatie was niet toevallig gekozen want de deelnemers konden tijdens de thema-avond de gloednieuwe waterzuivering (MBR-RO) bij de wasserij bezoeken.  Lees verder.
Vlario richt memorandum aan gemeenten
Een memorandum naar aanleiding van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen sensibiliseert de toekomstige gemeentebesturen over het belang van een goed rioleringsnet.
Daarin doet het een oproep aan de nieuw verkozen besturen om het belang van een goed rioleringsnet voor alle bewoners te erkennen en te vertalen in een gepast bestuursakkoord. Lees meer.
Direct contact met 5.000 waterprofessionals op Vlaams paviljoen van IWA beurs in Tokyo
Van 16 tot 21 september vindt in Tokyo een nieuwe editie van de IWA World Water Congress & Exhibition plaats.
Naar goede traditie is het Vlaams/Belgisch Paviljoen een vaste waarde en een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Vlaamse watersector. Vlakwa biedt u de mogelijkheid om uw onderneming in de kijker te zetten op het gezamenlijke paviljoen. Interesse in deelname aan de gezamenlijke stand of in een fraaie presentatie van uw producten en diensten op de stand? Lees dan zeker verder.
Word partner voor project rond valorisatie van spuiwater in serreteelt
Hogeschool Gent zoekt partners voor een nieuw PWO multidisciplinair project rond valorisatie van spuiwater in serreteelt.
Met het zogenaamde VASPUSER project is het de bedoeling om het spuiwater te behandelen met een combinatie van een biologische behandeling en fysico-chemische behandeling. De hogeschool zoekt onder meer serreteeltbedrijven en leveranciers van waterzuiveringstechnologie. Lees meer.
Partners gezocht voor nieuw TETRA-project rond verbeterde afvalwaterzuivering met actief slib
Het projectvoorstel kadert in de biologische zuivering van industrieel afvalwater met behulp van actief slib waarbij de slib/water scheiding vaak de zwakste schakel is door slechte bezinkingseigenschappen.
Het project is in handen van de Universiteit Antwerpen en men is op zoek naar bedrijven die problemen ervaren (of vermoeden) met de slibstructuur en slibbezinking. Zowel bedrijven uit de voedingsindustrie, als chemie en andere sectoren komen in aanmerking. Lees verder.
Behoudens vergissing van onze kant sturen wij u deze e-mail omdat u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in onze werking en berichtgeving.
Indien dit niet het geval is kan u via onderstaande link eenvoudig uitschrijven.