Nieuwsupdate Corona 3!
Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid
en meld de betalingsonmacht op tijd
Door het coronavirus zien veel rechtspersonen hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Hierdoor is de rechtspersoon wellicht niet in staat om de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting en of pensioenpremies op tijd te betalen. Als een rechtspersoon niet in staat is om dergelijke bedragen op tijd te betalen dan dient dit gemeld te worden bij zowel de Belastingdienst als het pensioenfonds.

Wij merken op dat een dergelijke meldingsplicht niet bestaat indien de onderneming privé wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of V.O.F.

Melding betalingsonmacht Belastingdienst
Voor de melding van de betalingsonmacht bij de Belastingdienst bestaat een standaardformulier

Binnen 2 weken na de uiterste betaaldatum van de verschuldigde loonbelasting en/of omzetbelasting dient de betalingsonmacht bij de Belastingdienst te worden gemeld.

Omdat niet (volledig) is betaald zal de Belastingdienst vervolgens een naheffingsaanslag opleggen. Deze naheffingsaanslag hoeft u niet direct te betalen. Indien u de naheffingsaanslag aan ons verstrekt kunnen wij een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor uitstel van betaling. Door dit verzoek zult u automatisch 3 maanden uitstel van betaling krijgen. (Voor meer informatie zie onze nieuwsbrief van vorige week inzake ‘Bijzonder uitstel van betaling belastingheffing’ )

De melding betalingsonmacht leidt er dus niet toe dat u uitstel van betaling krijgt. Om uitstel van betaling te verkrijgen dient een afzonderlijk verzoek te worden gedaan.

Melding pensioenfonds
De betalingsonmacht dient binnen 2 weken na de uiterste betaaldatum van de verschuldigde bedragen dient de betalingsonmacht bij het uitvoeringsinstituut van het pensioenfonds te worden gemeld. Ook hiervoor bestaat een standaardformulier ( https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies ).

Het belang van de melding
Indien de betalingsonmacht niet of niet op tijd is gemeld bij de Belastingdienst en het pensioenfonds, dan wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde belasting en premies.

Om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid te minimaliseren is het van cruciaal belang dat de betalingsonmacht tijdig wordt gemeld bij de instanties.

Als uw adviseur beogen wij te voorkomen dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de belasting en/of premies die niet (op tijd) betaald konden worden vanwege de corona-uitbraak.

Op uw verzoek zullen wij een doorlopende melding betalingsonmacht verrichten bij de Belastingdienst en/of het pensioenfonds. Wij verzoeken u vriendelijk om ons hierover tijdig te informeren. Daarnaast vragen wij uw begrip voor het feit dat het een aantal dagen kan duren voordat wij de melding namens u hebben kunnen verrichten. Uiteraard zullen wij u een kopie van de verrichte melding e-mailen.

Mocht u besluiten om een dergelijke melding liever zelf te verrichten dan verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van de getekende melding te sturen aan uw relatiebeheerder/accountant ten behoeve van onze dossiervorming.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl