nieuwsbrief #9- juLI 2017                                        inhoud
 • Workshop over waterzuiveringstechniek en condensaatbehandeling (project IMPROVED)
 • Fonds Ernest du Bois: prijs voor jonge doktoraatstudenten rond water
 • Water op de agenda van Europa
 • Blue2Study bestudeert economische waarde van water en beleidsevaluatiesoftware

  

AGENDA 
 • 12-14 september september - WATEC Israel: Water Technology & Environment Control
 • 18 september: Workshop Waterzuiveringstechnieken (Project IMPROVED)
 • 24- 30 september -The 4th European Innovation Partnership on Water Conference
 • 4-8 oktober: India Water Week
 • 9-10 oktober: Water Reuse Europe Conference in Brugge
 • 19 oktober: Inspiratiedag Waterzuivering in Buitengebied & Robuust Watersysteem
 • 23-25 oktober: G-STIC Conference in Brussel

Meer info op onze kalender  

 


Europese PROJECT IMPROVED: workshop over waterzuiveringstechnieken en condensaatbehandeling
 
Verschillende waterzuiveringstechnieken, met de nadruk op het gebruik voor innovatieve condensaatbehandeling,  komen op 18 september bij Yara in Sluiskil aan bod tijdens een workshop in het kader van het Interregproject Improved. Tijdens de workshop zullen de verschillende technieken uit de mobiele testopstelling meer in detail behandeld worden. Een ideale gelegenheid kortom voor alle betrokkenen in de industrie om zich te informeren over innovatieve proceswaterzuivering. Lees meer over het programma.

 

Europese FONDS ERNEST DU BOIS: PRIJS VOOR JONGE DOCTORAATSTUDENTEN DIE ONDERZOEK DOEN OVER WATER
 

Samen met de industrie of overheden onderzoek in de kijker plaatsen en tegelijk een mooie kans op een gezwinde carrièrestart in de wereld van het water! Dat biedt het Fonds Ernest du Bois aan jonge doctoraatstudenten. Lees hier meer over de voorwaarden en financiële steun (tot 20.000 euro!) die verbonden zijn aan deze prijs.

 

WATER OP AGENDA VAN EUROPA

 

Tijdens de tweede jaarhelft is er veel aandacht voor water bij verschillende Europese instanties. Zowel EU-voorzitter Estland als de Europese Commissie besteden aandacht aan water en circulaire economie. Dit wordt sterk opgevolgd in Vlaanderen, o.a. bij een evenement van de de MinaRaad en Vleva waarbij men relevante thema's voor industrie en overheid besprak. Vlakwa volgt alles op de voet en is ook bij een aantal dossiers betrokken. Lees meer.

 
blue2 study bestudeert economische waarde van water en nieuwe beleidsevaluatiesoftware

De Europese Commissie lanceerde onlangs de Blue2 study. Het initiatief komt er omdat Europa ervan overtuigd is dat er nog veel te ontdekken valt over de economische waarde van water, specifiek over water en waterdiensten en hoe water bijdraagt aan economische groei. Ook wil men een beter inzicht over de impact van de Europese Kaderrichtlijn Water die sinds begin deze eeuw van kracht is. Dit initiatief sluit aan bij een studie van Vlakwa van een paar jaar geleden die in de komende tijd hernomen wordt.

Lees hier meer over de Blue2 Study en de studie van Vlakwa.
essen
JAARLIJKSE VAKANTIE: VLAKWA SLUIT DE DEUREN VAN 15 JULI TOT 15 AUGUSTUS
 
U kan ons terug bereiken vanaf woensdag 16 augustus .
 
Het volledige Vlakwa-team wenst u een deugddoende en ontspannen vakantie!

 
 
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be