nieuwsbrief #8- junI 2017                                        inhoud
 • STANDPUNT - Watertekort: Solidariteit heeft haar grenzen
 • Kortrijk bepaalt als eerste Belgische stad zijn City Blueprint
 • F2AGRI project plant eerste bouwwerken
 • WATERPROTECT wil watervoorraden in landbouwgebied beter beschermen
 • WssTP mee aangestuurd vanuit Vlaanderen
 • Europese Commissie lanceert roadmap voor aanpak farmaceutische residu's in milieu

 
AGENDA 
 • 5 juli - IWA Young Water Professionals 5th BeNeLux Conference
 • 12-14 juli - Indowater 2017
 • 12-14 september september - WATEC Israel: Water Technology & Environment Control
 • 24- 30 september -The 4th European Innovation Partnership on Water Conference
 • 4-8 oktober: India Water Week
 • 9-10 oktober: Water Reuse Europe Conference

save STAND PUNT
WATERTEKORT: SOLIDARITEIT HEEFT HAAR GRENZEN
Door de droogte krijgt de Vlaamse landbouw het momenteel hard te verduren.
Op verschillende plaatsen worden alternatieve waterbronnen gesuggereerd zoals onder meer het smeltwater van een ijspiste of zwembadwater. Het toont dat Vlaanderen solidair is en met enige creativiteit initiatieven neemt om de schade te beperken. Vaak blijken de acties - hoe goed bedoeld ook - niet nuttig omwille van de waterkwaliteit of zijn de beschikbare hoeveelheden slechts de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat.
essen
KORTRIJK BEPAALT ALS EERSTE BELGISCHE STAD ZIJN CITY BLUEPRINT
De Zuidwest-Vlaamse hoofdstad heeft als eerste stad in BelgiĆ« een City Blueprint analyse uitgevoerd. Dat gebeurde in samenwerking met Vlakwa. Ook voor andere Vlaamse steden is de City Blueprint een erg nuttig en eenvoudig meetinstrument dat aan de hand van 25 indicatoren een rapport geeft over het waterbeheer in een stad. Deze tool werd ondertussen in 60 steden wereldwijd uitgevoerd en biedt elke stad goede inzichten over welke aspecten van water men best werk maakt. Lees hier meer over de score van Kortrijk.
 
F2AGRI PROJECT PLANT EERSTE BOUWWERKEN
Het F2AGRI project ambieert het hergebruik van gezuiverd afvalwater van de industrie voor watertoepassingen in de landbouw. De relevantie van dit project werd duidelijk voelbaar gezien de dramatische hitte en droogte van de afgelopen weken. De concrete bouwplannen krijgen stilaan vorm.
WATERPROTECT WIL WATERVOORRADEN IN LANDBOUWGEBIED BETER BESCHERMEN
WATERPROTECT, een nieuw Europees onderzoeks- en innovatieproject wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe landbouwmethoden op locaties waar de waterkwaliteit onder druk staat door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 7 zogenaamde action labs zullen diverse acties ondernomen worden. Je leest hier hoe deze action labs ook andere Europese regio's en de Europese beleidsmarkers inspireren.

 
Meest performante Europese Technologie Platform WssTP mee aangestuurd vanuit Vlaanderen
Onderzoek en technologische ontwikkeling in de watersector stimuleren is de doelstelling van WssTP. Vorige week werd binnen WssTP een nieuwe Raad van Bestuur verkozen voor de komende twee jaar. Twee bestuursleden komen uit Vlaanderen: Hans Goossens, topman van De Watergroep (link) en Dirk Van der Stede, CEO van Vlakwa - de voorbije periode ook al bestuurder bij WssTP. Lees verder.


Europese Commissie lanceert roadmap voor aanpak farmaceutische residu's in milieu

Restanten van geneesmiddelen die in   het milieu terechtkomen baren de overheid en betrokken instanties  zorgen.De Europese Commissie besliste daarom dathet risico op bio-accumulatie van farmaceutische residu's
nader bekeken moet worden.


 
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be