IMG_7375.JPG

St. Sava Boston Weekly news & updates

October 7 2022

Content:

 • No time for church
 • Grachanitsa Serbian Folk Dance Ensemble Performance in NYC
 • Sunday Schol
 • St. Petka Slava
 • Run Like Kat
 • Kolo Corner - Sunday Luncheon
 • Save the date!
 • Community Corner
 • Library
 • Schedule of Services
 • Gospel

Садржај:

 • Немам времена за цркву
 • Наступ Српског фолклорног ансамбла Грачаница у Њујорку
 • Недељна школа
 • Св. Петка слава
 • Кутак КСС - Недељни ручак
 • Забележите датум!
 • Заједнички кутак
 • Библиотека
 • Распоред Богослужења
 • Јеванђеље
svsava.jpg

*Follow our Facebook page for Live Stream Services/

Пратите све Службе уживo:

service.png

*For those who do not follow our Facebook page, Live Stream is available on our website: www.stsavaboston.org

Немам времена за цркву

Ако упитате многе људе, зашто не иду у цркву на молитву, обично ће вам одговорити: НЕМАМ ВРЕМЕНА, морам да радим!

Погледајте те људе, који само раде и не иду у цркву, уздајући се само у свој рад, и сравните их са онима који деле време на рад и на молитву, и брзо ћете се уверити, да су ови други имућнији и, што је главно, задовољнији.

Прича се за два суседа кројача, како су били неједнаки и по раду, и по молитви, и по имању и задовољству. Један од њих је имао велику породицу, а други је био самац. 

Онај први имао је обичај да свако јутро иде у цркву на молитву, а овај самац никад није ишао у цркву. Онај први не само да је мање радио, него је био и невештији мајстор од овог другог. И онај је имао свега задовољно, а овај је оскудевао.

Упита овај онога, како то да он има свега, мада ради мање од њега. А онај богомољац одговори да он сваки дан иде у цркву, и уз пут налази изгубљено злато, па позове и свог суседа самца, да пође са њим на молитву, па ће делити нађено злато.

И оба суседа почну редовно ићи у цркву, и убрзо се оба изједначе у изобиљу и задовољству. Наравно, никакво злато нису они налазили на путу, али је благослов Божији умножавао обиље правим богомољцима.

Онима који ишту најпре Царства Божија и правде Његове, Бог додаје и умножава све остало што им је нужно за телесни живот.


Преузето из: Кроз живот с Владиком Николајем - 365 поука и савета за сваки дан у години

No time for church

If you ask many people why they don't go to church to pray, they usually answer, "I DON'T HAVE TIME; I have to work!"

 

Look at those who only work and do not attend church, trusting only in their work. Compare them with those who divide their time between work and prayer. Quickly, it is clear the latter are wealthier and more importantly, satisfied.

 

There is a story about two neighbors both of whom are tailors, and how they were unequal in terms of work, prayer, property, and satisfaction.

 

One of them had a large family while the other was single. The first one would go to church every morning to pray, but the single man never went to church. The first one worked less and was a less skilled craftsman than the second. Yet, he had everything to his satisfaction while the other was unfulfilled.

 

The single man asked his neighbor how it is that he has everything, even though he works less. And the worshipper answered that he goes to church every day, and along the way, he finds lost gold. So, he invites his single neighbor to go with him to prayer, and he will share the found gold.

Both neighbors start going to church regularly, and soon both are equal in abundance and contentment. Of course, they never came across any gold on the way, but God's blessing made a lot possible for true worshippers.

 

To those who seek the Kingdom of God and His justice, God adds and multiplies all the necessities in life.


Taken from: Through life with Bishop Nikolai - 365 lessons and advice for every day of the year

Grachanitsa Serbian Folk Dance Ensemble Performance in NYC

Grachanitsa Serbian Folk Dance Ensemble is joining Opanchichi Folk Dance Ensemble of NYC in celebrating their 30 years anniversary this upcoming Saturday, October 8. For event/concert details, please visit

 

https://www.eventbrite.com/e/celebrating-30-years-of-serbian-heritage-in-new-york-tickets-414234746277

Наступ Српског фолклорног ансамбла Грачаница у Њујорку 

Српски фолклорни ансамбл народних игара и песама Грачаница наступа у суботу, 8. октобра, на прослави 30 година уметничког рада фолклорног ансамбла Опанчићи из Њујорка. За додатне информације, посетите:

 

https://www.eventbrite.com/e/celebrating-30-years-of-serbian-heritage-in-new-york-tickets-414234746277

2022/2023 Church School Year

Attention parents,


If you have not yet signed up your child for any Sunday school programs, please do so by Sunday, October 16, 2022


You can sign up using this form: https://forms.gle/eF3wUQYihznrt1NN8

All relevant information can be found at our website: Church School/Folk Dancing | St. Sava Serbian Orthodox Cathedral (stsavaboston.org)


Please check the pricing below.


Thank you very much,

St. Sava Church School

Нова школска година Недељне школе

Пажња родитељи,


Ако још увек нисте уписали децу на неки од програма Недељне школе, молимо вас да то учините најкасније до недеље, 16. октобра, 2022.


Децу можете уписати путем овог формулара: https://forms.gle/eF3wUQYihznrt1NN8

Остали материјал можете наћи на нашој веб страници: Church School/Folk Dancing | St. Sava Serbian Orthodox Cathedral (stsavaboston.org)


Молимо вас да погледате цене испод.


Хвала!

Недељна школа Храма Свети Сава

Folk Dance Classes Tuition:

(You can complete all payments online at ​ Donations | St. Sava Serbian Orthodox Cathedral (stsavaboston.org); please add Folk Dance or Kometa in the memo line)

Annual dues for the program will be as follows, per year:

* Free for children age 4-6

* $400 per child age 7+

* $550 for two children age 8+ per family

* $700 for three or more children age 8+ per family

Kometa Classes Tuition:

Child

Price

2 payments (Sep&Jan)

1

$360.00

$180 + $180

2

$300.00

$150 + $150

3

$200.00

$100 + $100

4

free

free

The Circle of Serbian Sisters

cordially invites you

to the celebration of

our Patron Saint Day, Saint Petka

Hosted by Mara Vucinic and Marija Ilic

Date: Sunday, October 30, 2022

Liturgy: 9:00 AM

Festive Luncheon: 11:00 AM

Коло српских сестара

срдачно вас позива на прославу

славе наше заштитнице, Свете Петке

Домаћице славе: Мара Вучинић и Марија Илић

 Недеља, 30. октобар,2022. године

Литургија са почетком у 9 сати

Свечани ручак у 11 сати

Run Like Kat

The 5K run/1-mile walk “Run Like Kat” Road Race is an opportunity to bring our community together to remember Katarina “Kat” Boskovic, honor her legacy and celebrate her many incredible, positive qualities. 

Among these attributes, Kat was incredibly kind, inclusive, funny and had a unique ability to always see the good in people. 

While the sadness and impact of her loss remain, the Kat Boskovic Memorial Fund will allow Kat’s legacy also to remain with us and positively impact our community. 

Kat was a superb student athlete, mentor and youth track coach, yet above all, she adored her family and was a loving, loyal and genuine friend who touched so many lives.

While we should all aspire to Be Like Kat, let’s honor her on Friday, 11/25 and together Run Like Kat!


More info at https://runsignup.com/Race/MA/Longmeadow/RunLikeKat​

Picture1.png

Sunday Luncheons Schedule

October - November

THANK YOU to all our volunteers for hosting a lunch. Contact Stanislava at parishoffice@stsavaboston.org with any changes.


ХВАЛА свим волонтерима на организацији недељног ручка. За све промене, молимо вас да контактирате Станиславу на parishoffice@stsavaboston.org.

New Luncheon Pricing


Dear all, the Kolo sisters are increasing the suggested price of our Sunday Luncheons after more than a decade.

Suggested donation is $15 for adults, $10 for Seniors and students, and free for children under 12. Of course, any amount is much appreciated.

Нове цене недељног ручка


Драги наши, Коло спрских сестара повећава предложене цене недељног ручка, након више од једне деценије.

Предлажемо донацију од $15 за одрасле, $10 за пензионере и студенте, а ручак је бесплатан за децу млађу од 12 година. Наравно, све ове цене су само сугестија, и захвални смо за донацију у било којем износу.

October 9


Gordana Cosic

Dragana Jovanovic

October 16


Miljana Vrankovic

Vesna Reljic

October 23


Dragana Gajica

Vojka Kukolj & Stanislava Ristanovic

October 30

St. Petka

Mara Vucinic

Marija Ilic

November 6 


Maja & Bojan Amovic


SAVE THE DATE! / ЗАБЕЛЕЖИТЕ ДАТУМ!

Annual Church Fundraiser - November 19

Годишње донаторско вече - 19. новембар

Our Community Announcements

image.png

If you have family news you would like to share with our community, please submit your listing to parishoffice@stsavaboston.org by Thursday in order to be published in our weekly news on Friday.*No Business Advertisement*

St. Sava Cathedral Library Page Link

Schedule of Services:

October 8 - Memorial Saturday - Liturgy and Memorial Service - 9 am / No Vespers

October 9 - Liturgy at 9 am

October 14 - The Protection of the Most Holy Theotokos - Liturgy at 9 am

October 15 - Vespers - 6 pm

Распоред Богослужења:

8.октобар - Задушнице - Литургија и Парастос - 9 ч / Нема Вечерње

9.октобар - Литургија у 9 ч

14.октобар - Покров Пресвете Богородице - Литургија у 9 ч

15.октобар - Вечерње - 18 ч

17th Sunday after Pentecost


Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to Him, saying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David! My daughter is severely demon-possessed.” But He answered her not a word. And His disciples came and urged Him, saying, “Send her away, for she cries out after us.” But He answered and said, “I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.” Then she came and worshiped Him, saying, “Lord, help me!” But He answered and said, “It is not good to take the children’s bread and throw it to the little dogs.” And she said, “Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their masters’ table.” Then Jesus answered and said to her, “O woman, great is your faith! Let it be to you as you desire.” And her daughter was healed from that very hour.

Недеља 17. по Духовима


И изишавши оданде Исус отиде у крајеве тирске и сидонске. И гле, жена Хананејка изађе из оних крајева, и повика к Њему говорећи: Помилуј ме Господе сине Давидов! Моју кћер врло мучи ђаво. А Он јој не одговори ни речи. И приступивши ученици Његови мољаху Га говорећи: Отпусти је, како виче за нама. А Он одговарајући рече: Ја сам послан само к изгубљеним овцама дома Израиљевог. А она приступивши поклони Му се говорећи: Господе помози ми! А Он одговарајући рече: Није добро узети од деце хлеб и бацити псима. А она рече: Да, Господе, али и пси једу од мрва што падају с трпезе њихових господара. Тада одговори Исус, и рече јој: О жено! Велика је вера твоја; нека ти буде како хоћеш. И оздрави кћи њена од оног часа.

617-674-4035

Fr. Aleksandar Vlajkovic - fatheraco@stsavaboston.org

Veljko Popov - president@stsavaboston.org

Stanislava Ristanovic - parishoffice@stsavaboston.org

www.stsavaboston.org