IMG_7375.JPG

St. Sava Boston Weekly news & updates

January 21, 2022

Content:

 • Gusle Concert
 • St. Sava Celebration
 • Bishop Irinej in Boston
 • House Blessing
 • Meet the Bishops: Townhalls
 • Kolo Corner - Sunday Luncheon
 • Did you know?!
 • Community Corner
 • Library
 • Schedule of Services
 • Gospel

Садржај:

 • Гусларски концерт
 • Светосавска прослава
 • Владика Иринеј у Бостону
 • Освећење ваших домова
 • Кутак КСС - Недељни ручак
 • Да ли сте знали?!
 • Заједнички кутак
 • Библиотека
 • Распоред Богослужења
 • Јеванђеље
svsava.jpg

*Follow our Facebook page for Live Stream Services/

Пратите све Службе уживo:

service.png

*For those who do not follow our Facebook page, Live Stream is available on our website: www.stsavaboston.org

Gusle Concert by Koprivica Family

St. Sava Cathedral Hall

January 23, 2022, at 11 am, during luncheon

Publication3.jpg
svsava.jpg

We cordially invite you

to the celebration of our

Patron Saint Day, Saint Sava

Hosted by:

Mirjana Vrankovic & Vesna Reljic

Date: Sunday, January 30, 2022

Liturgy: 9:00 am

Followed by Children's Program

and Festive Luncheon

Срдачно вас позивамо

на прославу славе

Светог Саве

Домаћице славе:

Мирјана Вранковић и Весна Рељић

Недеља, 30. јануар, 2022. г.

Литургија са почетком у 9 сати

Следе дечији програм и свечани славски ручак

We are honored to have His Grace Bishop Irinej visiting Boston again this year for our St. Sava Celebration. Please join us for the Liturgy, celebratory program and luncheon on January 30, 2022.

Ове године поново имамо ту част да Владика Иринеј буде у нашој парохији за Светосавску прославу. Придружите нам се 30. јануара на Литургији, дечијем програму и свечаном ручку.

vladika-irinej-lowres.jpg

House Blessing


Dear parishioners,


During the Epiphany celebration on January 19 each year, we have a service of the Great consecration of water. From this day, Fr. Aleksandar traditionally visits families in their homes for a yearly house blessing.


To schedule a time, please contact Fr. Aleksandar at fatheraco@stsavaboston.org or at 781-771-2030.

Освећење ваших домова


Драги парохијани,


У среду, 19. јануара, на Богојављење, смо извршили Велико водоосвећење. Од тог дана, отац Александар почиње посећивање парохијана због освећења ваших домова.


Оца Александра можете контактирати на fatheraco@stsavaboston.org или на 781-771-2030, да закажете посету у време које вама највише одговара.

image.jpg

Registration https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rce2hrDMqHdaXKs3Gh4mrBLpKf03Dor4y

Read more
Picture1.png

Sunday Luncheons Schedule

January/February

January 23


Desanka Maksimovic Choir


January 30

St. Sava

Mirjana Vrankovic

Vesna Reljic

February 6


Jelena Vasic

Daliborka Kresovic

February 13


Darlene Nedeljkovic

Annette Nedeljkovic

Did you know?!

"Serbian Sisters' Circle and other women's organizations"„In the early part of this century, 1903, two prominent Belgrade women, Delfa Ivanić, wife of Ivan Ivanić, Secretary in the Consular Section of the Ministry of Foreign Affairs, and Nadežda Petrović, academic painter, with the assistance of five other women, founded a women's organization, which was christened by Branislav Nušić - the Circle of Serbian Sisters [Kolo srpskih sestara]...

At the inauguration of the Serbian Sisters' Circle, Delfa Ivanić said: "It is our humane and patriotic duty and obligation to save our Serbian people and do whatever possible for them, and even the impossible." "Thus was born the first national humanitarian and cultural society of Serbian women, its aim and purpose being to lend moral, material and financial support to all Serbs suffering in still non-liberated parts of Serbia."

Only six years later, in 1909, the first Circle of Serbian Sisters was founded in the city of Cincinnati, organized by Rev. Milan Mrvičin and his wife Darinka. Rev. Mrvičin founded women's charity organizations in other parishes where he served: in Detroit, 1924, the Serbian Women's Society, and in South Bend, 1928, the Circle of Serbian Sisters.

In many places in America and Canada "the Circles are even older [than the parishes] because they were organized so as to ensure the basic prerequisites for obtaining a priest and the beginning of parish life."

In 1912, soon after founding of the Serbian Sisters' Circle in Cincinnati, a Circle was formed in Barberton. During the First World War this Circle established contact with the Serbian Sisters' Circle in Serbia, which had been prohibited by Austro-Hungary, though activity did not cease. They worked anonymously. In many places in the provinces, and also in Belgrade, members of the Circle either as individuals or together with other Serbian women, organized soup kitchens and shelters for children and the aged.

During the war for these activities the Serbian Sisters' Circle in Serbian received assistance from various American foundations. Among those who sent aid was the Barberton Circle."


Сава, Епископ Шумадијски - Историја СПЦ у Америци и Канади 1891-1941.

Да ли сте знали?!

"Кола српских сестара и друге женске организације"„Почетком овог века, 1903. године, две истакнуте Београђанке, Делфа Иванић, супруга Ивана Иванића, секретара конзуларног одељења Министарства спољних послова, и Надежда Петровић, академски сликар, уз помоћ других пет жена, основале су женску организацију којој је Бранислав Нушић дао име Коло српских сестара...

Приликом оснивања Кола српских сестара, Делфа Иванић је рекла: "Наша је хумана и патриотска дужност и обавеза да спасавамо наш српски живаљ и да за њега учинимо све што је могуће и немогуће."

"И тако се родило прво национално, хумано и културно друштво српских жена чији је циљ и сврха била да даје моралну, материјалну и новчану помоћ свим Србима који се пате у још неослобођеним крајевима Србије."

Само шест година касније, 1909, дошло је до оснивања првог Кола српских сестара у граду Синсинатију. Оснивачи су били Милан Мрвичин и супруга му Даринка. Свештеник Милан Мрвичин ће и у другим парохијама у којима је службовао током свог дугог живота оснивати женске добротворне организације: у Детроиту, 1924, друштво "Удружене Српкиње", а у Саут Бенду, 1928, Коло српских сестара.

У многим местима Америке и Канаде од парохија "Кола су чак и старија, јер су и била основана да би се створили најнужнији предуслови за добијање свештеника и почетак парохијског живота."

Убрзо после оснивања Кола српских сестара у Синсинатију, долази 1912. године до оснивања Кола у Барбертону. Ово Коло је још за време Првог светског рата ступило у везу са Колом српских сестара у Србији, које је било забрањено од стране Аустро-Угарске, "али рад за то ипак није престао. Радило се анонимно. У многим варошима у унутрашњости, као и у Београду, чланице Кола или саме или у друштву с осталим Српкињама, организовале су трпезе и склоништа за децу, старце и старице." За овакав рад Коло српских сестара у Србији примало је за време рата помоћ од стране разних америчких фондација. Међу онима који су слали своју материјалну помоћ било је и Коло српских сестара из Барбертона."

 

Сава, Епископ Шумадијски - Историја СПЦ у Америци и Канади 1891-1941.

image.png

Our Community Announcements

If you have family news you would like to share with our community, please submit your listing to parishoffice@stsavaboston.org by Thursday in order to be published in our weekly news on Friday.*No Business Advertisement*

St. Sava Cathedral Library Page Link

Schedule of Services:

January 22 - Vespers - 6 pm

January 23 - Liturgy at 9 am

January 26 - Vespers - 6 pm

January 27 - St. Sava - Liturgy at 9 am

January 29 - Vespers - 6 pm

Распоред Богослужења:

22.јануар - Вечерње - 18 ч

23.јануар - Литургија у 9 ч

26.јануар - Вечерње - 18 ч

27.јануар - Св. Сава - Литургија у 9 ч

29.јануар - Вечерње - 18 ч

31st Sunday after Pentecost


Now when Jesus heard that John had been put in prison, He departed to Galilee. And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying: “The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles: The people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and shadow of death Light has dawned.” From that time Jesus began to preach and to say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”

Недеља 31. по Духовима


А кад чу Исус да је Јован предан, отиде у Галилеју. И оставивши Назарет дође и намести се у Капернауму приморском на међи Завулоновој и Нефталимовој. Да се збуде шта је рекао Исаија пророк говорећи: Земља Завулонова и земља Нефталимова, на путу к мору с оне стране Јордана, Галилеја незнабожачка. Људи који седе у тами, видеше видело велико, и онима што седе на страни и у сену смртном, засветли видело. Отада поче Исус учити и говорити: Покајте се, јер се приближи царство небеско.

617-674-4035

Fr. Aleksandar Vlajkovic - fatheraco@stsavaboston.org

Petar Ojdrovic - president@stsavaboston.org

Stanislava Ristanovic - parishoffice@stsavaboston.org

www.stsavaboston.org