Steeds meer organisaties gaan aan de slag met Werkgeluk en er zijn veel mogelijkheden om daar structureel aandacht aan te geven.

Intervisie is een prachtig instrument om de ervaring binnen de eigen organisatie breed te benutten. Leidinggevenden en medewerkers kunnen zo samen leren van de successen en de lastige situaties waar ze tegenaan lopen bij het introduceren en vergroten van werkgeluk binnen de organisatie.

Kijk op onze site voor meer informatie.