Attention: Parents/Guardians
Xin vui lòng điền khảo sát này dành cho gia đình
Thưa cộng đồng Berryessa:

Khi chúng ta bắt đầu năm học 2019-2020, không ai có thể tưởng chừng là chúng ta sẽ kết thúc những tháng ngày còn lại của năm học ở trong nhà với cách học tập từ xa. 

Sự cảm thông, hổ trợ, và dễ dãi của quý vị đối với chúng tôi trong lúc các trường học đóng cửa là điều thật quý quá. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều điều chưa biết được sẽ ra sao trong mùa thu, nên chúng tôi xin muốn được ý kiến của quý vị khi chúng tôi chuẩn bị nhiều phương cách khác nhau cho năm học 2020-2021.

Xin vui lòng điền khảo sát này dành cho gia đình: Mùa thu năm 2020, trước thứ Tư ngày 29 tháng 5 lúc 5:00 giờ chiều. Ý kiến của quý vị là một phần quan trọng trong kế hoạch và chuẩn bị của chúng tôi để cung cấp trãi nghiệm học tập đặc biệt cho tất cả các học sinh.
 
Học Khu Berryessa dự sẽ bắt đầu năm học 2020-2021 vào thứ Hai, ngày 17 tháng 8. Với những ý kiến của quý vị, Học Khu Berryessa sẽ tiếp tục cận kề làm việc với Văn phòng Giáo dục Hạt Santa Clara và Sở Y tế Công Cộng Hạt Santa Clara để phát triển phù hợp theo tuyên bố hướng dẫn của tiểu bang và quận hạt cho tất cả các học sinh. 


Xin cảm ơn sự không ngừng hợp tác của quý vị!
For Translation
  • For translation assistance, please call one of our District hotlines below:

Chinese, 408-­923-­1901
Spanish, ­408-­923­-1902
Vietnamese, ­408-­923-­1903

請利用校區熱線電話
408-­923-­1901
會有人與您聯繫,為您翻譯資料上的重要內容

Si desea más información en español, por favor llame a la línea de asistencia en español al 1-408-923-1902 y alguien le llamará para darle un resumen de este documento.

Xin gọi số hotline của khu học tại 1­-408-­923-­1903 và sẽ có người giúp quí vị để hiểu những điều cốt yếu của văn kiện. 
Connect with us
Berryessa Union School District
(408) 923-1800